Skip to content Skip to footer

Валери Колчев

Данъчен консултант

Данъчен консултант с дългогодишен опит, включително в данъчната администрация и Министерство на финансите.  Притежава задълбочени познания в прякото и косвеното облагане в България, със специализация по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.
Участие в създаването на ЗДДС, в сила от 1998 до 2006 г., както съавтор на книги за прилагане на ЗДДС и ППЗДДС в сила от 1998 и от 2007 г.
Лектор в обучения по прилагането на данъчното законодателство.