Skip to content Skip to footer

адв. Ивайло Младенов

Данъчен консултант в Глобал Такс АД от създаването на дружеството, магистър по Право и Икономика, адвокат – член на САК от 2008 г. Адв. Младенов е специалист по данъчно право…

Read More

адв. Галина Петрова

Данъчен консултант с над 25-годишен стаж в областта на данъците, придобит включително от работата в данъчната администрация, от които 20 години като адвокат, специализиран по данъчни дела. Участие в разработването на…

Read More