Skip to content Skip to footer

Павлина Бакалова

Данъчен консултант

Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойно и задълбочено познаване на българското данъчно законодателство, по-специално в областта на преките корпоративни и лични данъци ЗКПО и ЗДДФЛ.
Опит с прилагането на българското и международно счетоводно законодателство, включително в международни компании.
Лектор на курсове и семинари относно прилагането на данъчните закони. Автор на публикации в областта.