Skip to content Skip to footer

Натали Георгиева

Данъчен консултант

Данъчен консултант с опит в българското и европейско данъчно законодателство и по-специално ДДС и СИДДО. Участва в проекти по преобразуване, сливания и придобивания, както и защита в рамките на спорове с данъчната администрация.