Skip to content Skip to footer

Мария Мадева

Данъчен консултант

Счетоводител с дългогодишен професионален опит в областта на счетоводителството и социалното осигуряване, изготвянето на финансови отчети, изготвяне на фирмени прогнози и бюджети.