Skip to content Skip to footer

Валентина Василева

Данъчен консултант

Данъчен консултант с дългогодишен опит както в администрацията, така и в бизнеса. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство като тясната специализация е ЗДДС и СИДДО. Лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС и над 45 публикации в специализираните вестници, списания и годишници.