Skip to content Skip to footer

адв. Галина Петрова

Адвокат

Данъчен консултант с над 25-годишен стаж в областта на данъците, придобит включително от работата в данъчната администрация, от които 20 години като адвокат, специализиран по данъчни дела. Участие в разработването на първия Данъчен процесуален кодекс, в сила от 2000 до 2005 г. и с публикации и коментари по въпроси, отнасящи се до упражняване на данъчните права и изпълнение на задълженията от данъчно задължените лица.