Skip to content Skip to footer
Екипът на ГЛОБАЛ ТАКС е на разположение за осъществяване на широк кръг от услуги в областта на данъчния консултинг, данъчния анализ и стратегии, данъчния одит и защита при осъществяване на всяка стопанска дейност, при упражняване на данъчните права на клиентите и изпълнение на данъчните им задължения.
Услугите се предоставят при индивидуални ценови схеми, включително и при условията на месечен абонамент, в зависимост от обхвата и спецификата на поисканата текуща данъчна помощ и консултации по въпроси и проблеми с данъчен ефект. На абонатите се предоставя и актуална информация за данъчната практика, текущо информиране на издадени от органите на НАП указания е становища по въпроси, засягащи дейността на клиента, експертни годишни коментари или становища на промените в данъчното законодателство, както и обучение на персонала при поискване от клиента.

За кого са предназначени услугите:
  • счетоводители, одитори
  • адвокати
  • мениджъри за интересуващи ги специфични данъчни проблеми и регулации
  • институции, браншови и др. организации при разработване на и/или обсъждане на данъчни или вътрешни нормативни актове и процедури с оглед данъчните им последици

Данъчни консултации

Данъчни стратегии

.

Данъчен одит

.

Данъчна защита

.