Skip to content Skip to footer

Данъчни стратегии

Всяка сделка има своите данъчни ефекти. Нашите експерти са на разположение, за да извършат независим финансов и данъчен анализ на стопанската дейност на клиента или определен сегмент от нея и да направят оценка с оглед възможните данъчни ефекти и регулации и да дадат точния данъчен съвет, който е решаващ при сключване на отделен договор или сделка

  • Сключване на отделен договор или сделка
  • схеми за осъществяване на отделни дейности, включително чрез дъщерни дружества или консорциуми
  • преструктуриране на бизнеса и на търговски дружества (вливане, сливане, отделяне, разделяне), продажба на предприятия или бизнес комбинации инвестиционни или бизнес проекти