Skip to content Skip to footer

Данъчна защита

При необходимост от защита срещу актове, действия и бездействия на органите по приходите, нашият екип, притежаващ знания, умения и богата данъчна практика, включително и съдебна такава по данъчни дела, е в готовност да окаже необходимата ви данъчна защита. Ние можем:

  • защита и съдействие в рамките на текущи данъчни проверки и ревизии
  • помощ при изготвяне на писмени обяснения и комплектоване на доказателства
  • изготвяне на проект на възражение или жалба срещу актове, действия или бездействия на контролните органи
  • обжалване на наказателни постановления, издадени от страна на НАП
  • процесуално представителство по данъчни дела